Grafik Tasarım Nedir?

Firma ve kurumların yeniliklerini artırmak için reklam ve pazarlama yöntemlerine başvurdukları günümüzde ilk sırayı internet ve teknolojileri almaktadır. Ancak bununla birlikte görsel medya, yazılı basın, afişler billboardlarla da firmalar ve kurumlar müşterilere hitap etmek için uğraşmaktadırlar. Gerek İnternet ortamında gerekse basılı ortamda en kaliteli reklamı verebilmek için bir firmayı tanıtan en kaliteli içerikleri hazırlayabilmek için grafik tasarım uzmanlarına ihtiyaç vardır. Grafik tasarım hem sanal ortamda hem de dijital baskı ortamında en iyi neticeyi alabilmek için eğitim almış kişiler tarafından verilmekte olan bir hizmettir. Görsellerin ve renk skalasının büyük bir önem taşıdığı bu tasarımlarda tasarım uzmanlarının hayal güçleri de çok büyük bir önem arz etmektedir.

Grafik Tasarım Türleri

Kitaplardan dergilere fotoğraflardan afişlere kadar çok geniş bir sahada tasarrufu bulunan grafik tasarım kesinlikle büyük bir tecrübe gerektiren bir sektördür. En küçük kurumlardan en büyük firmalara kadar hepsinin reklama ihtiyacı vardır. Bu reklamların kaliteli baskılarla renk açısından uygun tasarımlarla yerine getirilmesi firmanın bilinirliği ve müşteriye ulaşma hızı açısından çok önemlidir. Grafik tasarımında kullanılan yazılımlar da tasarımın kalitesi adına en önemli unsurdur. Çok farklı tasarım programı bulunmakla birlikte iyi bir yazılımcı bunların hepsine hâkim olmak zorundadır. Çünkü yazılı basında, dergilerde ve kitaplarda kullanılan tasarımla sanal ortamda ve internette kullanılan tasarım birbirinden çok farklı olabilmektedir. Aynı zamanda afişlerde billboardlarda tercih edilen baskı türü ile daha büyük reklam unsurlarında kullanılan baskı kalitesi de birbirinden farklılıklar arz etmektedir.

Özgün Grafik Tasarım Ürünleri

Grafik tasarım konusunda en önemli olan ölçüt özgünlük ve kalitedir. Daha önce bir benzeri üretilmiş olan bir tasarım veya bir baskı modeli tekrar edildiğinde veya taklidi yapıldığında aynı etki uyandırmayacağı için firmaların ve kurumların taleplerinde tasarım firmaları ve tasarımcılar mutlaka özgün tasarımlara imza atmak zorundadır. Bu ise hayal gücü geniş, sektörde tecrübeli, yazılımlara hâkim grafik tasarımcılara ihtiyaç duyulmasını ortaya çıkarmıştır. Firmamız da en kaliteli grafik tasarımcılarla tüm firmalara ve kurumlara tasarım konusunda hizmet vermektedir.